Filatelija Banner


KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI


Odtisi poštninskih strojev RS

Razvoj odtisa v Republiki Sloveniji

Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 se je začelo tudi osamosvajanje in ločevanje slovenske pošte od Skupnosti JPTT. Temu lahko sledimo tudi na preurejanju oziroma spreminjanju odtisov poštninskih strojev. To so stroji, ki na poštne pošiljke označijo plačilo poštnine in se uporabljajo pri večjih zunanjih uporabnikih. Stroji so narejeni pri različnih proizvajalcih in imajo zato različno velika polja za vpisovanje podatkov. Tehnično tako ni možno poenotenje oblik in dimenzij, zato odtise poštninskih strojev, pomembne za poštni promet, zbiramo po vseh ugotovljenih različnostih. Podjetja so tudi spreminjala lastništvo, ime, logotip, napise itd., vendar ti podatki niso pomembni za poštni promet, zato jih ne uvrščamo med poštno zgodovino, so nam pa lahko dragoceni iz vidika prikazovanja razvoja gospodarstva tako na državnem, kot tudi na panožnem ali samo podjetniškem nivoju.
Sama osamosvojitev Slovenije poštninskim strojnim odtisom še ni prinesla nobene spremembe. Še vedno so ostale stare poštne številke, napis Jugoslavija v latinici in cirilici, znak JPTT in v začetku tudi denarna enota, ki pa na odtisih ni bila zapisana. Te žige poskusimo opredeliti kot skupino 0 (nič), ker so ostali nespremenjeni. Samo datumi nam povedo, da smo z njimi že žigosali v samostojni državi. Spomnimo se, da je v poštnem prometu največjo novost ob osamosvojitvi prinesla znamka.

poštninski stroj odtis Jugoslavija v samostojni Sloveniji

Spremembe so nastajale postopoma. Najbolj moteč je bil napis Jugoslavija, zato so poštninski stroji pri uporabnikih dobili napis Slovenija v polje za označbo države, bodisi zgoraj ali spodaj ali kar na obeh prostih položajih. Zaradi prve spremembe jih tudi opredelimo v skupino 1.

poštninski stroj odtis Slovenija

Na osnovi zakona je upravni odbor PTT Pošte Slovenije dne 8. septembra 1993 sprejel novi statut PTT Pošte Slovenije. Z novim statutom so se vsa poštna podjetja združila v enotno PTT podjetje in nadaljevala poslovanje kot poslovne enote. Novi znak PTT se je uporabljal od 1. 10. 1993 dalje (skupina 2). Uvajal se je postopoma, poudarjeno zapisan na mesto prejšnje JPTT rakete.

poštninski stroj odtis PTT Slovenija

Novembra 1994 je Državni zbor RS sprejel Zakon o Pošti Slovenije. Objavljen je bil 25. novembra 1994 v Uradnem listu Republike Slovenije. Ob tej spremembi se je Skupno PTT podjetje Slovenije s 1. 1. 1995 razdelilo na Pošto Slovenije in Telekom Slovenije. Pošti se je z novo vlogo in vsebino dela pokazala potreba po drugačni vizualni podobi, zato so si namesto kratic izbrali poštni rog (skupina 3). V originalni izvedbi je črne barve na rumeni podlagi, ker pa poštninski stroji uporabljajo le rdečo barvo je pač na odtisih temu prilagojen.

poštninski stroj odtis poštni rog

Na začetku leta 1996 je prišlo do zadnjega popravka, vezanega na pred osamosvojitveno stanje. Pošta Slovenije je s 1. 3. 1996 ukinila levo šestico (skupina 4) v poštni številki, ki je v Jugoslaviji predstavljala Slovenijo. Istočasno pa so bile uvedene še nekatere novitete, ki so bile potrebne za izboljšanje poštnega prometa. Sprememba naj bi se uvedla v šestmesečnem prehodnem obdobju vendar kakšne posebne naglice ni bilo čutiti. Nekateri so na svojih žigih levo šestico enostavno odbrusili in se prilagodili temu navodilu. Poštna številka je bila tako nesimetrična a pravilna, pa čeprav še prejšnja navodila niso bila izpolnjena, kot je to primer z Mladinsko knjigo (napis Pošta Slovenije in logotip nista še popravljena).

poštninski stroj odtis Slovenija

Iz gornjega primera se torej vidi, da pri uporabnikih ni zaslediti vedno vseh navedenih sprememb v pričakovanem času. Na začetku so se vsi potrudili za spremembo imena države, kasnejše spremembe pa so se večinoma opravljale ob izrabi delujočega žiga. Tako je bilo tudi že leta 1996 določeno, da se poštna številka zapisana ovalno nad spodnjim robom, zapiše v ravni vrsti, a se še danes najdejo žigi, ki to še nimajo urejeno.

poštninski stroj odtis Slovenija

V Uradnem glasilu PTT Slovenije je bila 15. 4. 1994 objavljena odločba (skupina 5), da lahko pošte sprejemajo v prenos tudi nežigosane pisemske pošiljke, ki nimajo označenega datuma oddaje. Take pošiljke uporabnik pripravi in označi samo z napisom: Poštnina plačana pri pošti št….(pošte) ali po pogodbi št…(pogodbe) ali kako drugače, če je tako s pošto dogovorjeno. Čeprav se je zdelo, da tovrstne pošiljke ne bodo več zanimive za zbiranje, so uporabniki poskrbeli za presenečenje z veliko različno oblikovanimi napisi kar je možno, saj je predpisan le tekst. Uporabljeni so različne tehnike označevanja zahtevanega teksta. Uporabljajo se ročni žigi različnih barv, predhodno natiskani napisi s tiskarskimi stroji ali po potrebi pred oddajo pošiljke zapis s pomočjo računalnika in tiskalnika itd., zato so zbiratelji še vedno zainteresirani za taka gradiva.

poštninski stroj dopisnica

poštninski stroj odtis poštnina plačana

poštninski stroj plačano po pogodbi

V praksi pa nastajajo še druge zanimive kombinacije, ki jih imajo nekateri kar za poslastico. To je na primer kombinacija zgoraj omenjenih napisov z dodano znamko za nekoliko težja pisma ali pa v kombinaciji z doplačilom za priporočeno pismo itd.. Vsekakor žigi postanejo zanimivi šele, ko jih opazujemo v podrobnostih in prepričan sem, če jih boste tako opazovali, jih boste nekega dne začeli tudi s simpatijo zbirati.

Zapis in slike so povzete po tekstih g. Marjana Merkača, ki nam jih je odstopil v uporabo in dovolil priredbo za elektronski medij. Avtorju se zahvaljujemo v imenu obiskovalcev naše strani.


NAZAJ        DOMOV        NAPREJ