Filatelija Banner


KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJIZačetki filatelije

PO SVETU

Filatelija je veda o znamkah. Zajema sistematično zbiranje in proučevanje znamk in drugih poštnih dokumentov. Pred izidom prve znamke se je poštne pošiljke žigosalo z različnimi žigi. Take žige zbiramo pod imenom "pred filatelistična doba". Znamka je bila osnova za uvedbo sistema v naprej plačane poštnine. Do tedaj je poštnino plačal prejemnik. Sistem je zasnoval Rowland Hill in ga predstavil angleškemu dvoru. Predlog ni bil prav lahko sprejet, a izkazal se je kot zelo uspešen.

Stamp znamka Italija Italia Rowland Hill
Italija: Rowland Hill (1795 – 1879), izdano ob 100. obletnici smrti.

Slično rešitev je ponudil avstrijskemu dvoru tudi Lovrenc Košir iz Škofje Loke, a ni naletel na razumevanje. Takrat so v Srednji Evropi poštno službo uspešno vršili grofje Thurn in Taxis že skoraj štiristo let, zato ni bilo nobene potrebe po uvajanju novosti.

Stamp znamka Jugoslavija Lovrenc Košir
Jugoslavija: Lovrenc Košir, rojen 1804 v Spodnji Luši pri Škofji Loki, umrl 1879 na Dunaju.

Prva znamka na svetu je izšla v Angliji 6. 5. 1840. Zaradi črne barve se jo je prijelo ime Black penny ali v prevodu Črni peni. S ponatisi je bilo izdano več kot 63 milijonov te znamke.

Black Penny Črni Peni  Black Penny Črni Peni  Black Penny Črni Peni
Black Penny Črni Peni
SSSR 1990: Reprodukcija "Črnega penija" na znamkah in spominskem bloku ob 150 letnici izida prve znamke.
Ta dogodek je počastilo veliko poštnih uprav.

Z novim sistemom je bil rešen poštni promet v notranjosti posamezne države, ne pa tudi preko meja. To se je postopno urejalo z med državnimi pogodbami vse do leta 1874, ko je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza - UPU, ki je prevzela dotedanje dogovore in z njimi nadaljevala urejanje, kar je bilo še posebej težavno v prekomorskem prometu. Danes je ta ustanova specializirana organizacija Združenih narodov.

OZN New York UPU
Združeni narodi New York 1953: Izdano v počastitev UPU (Universal Postal Union).

Prva organizirana skupina zbiralcev znamk, bodočih filatelistov, je bila ustanovljene v Londonu že leta 1863.

Jugoslavija Filatelistično društvo Dubrovnik
Jugoslavija 1990: Znamka v počastitev 100. obletnice ustanovitve
Filatelističnega društva Dubrovnik (z zavetnikom mesta in Črnim penijem).


PRI NAS

Organizirano delovanje filatelistov je v Ljubljani zabeleženo že leta 1919 in v Celju 1921. Žal sta kasneje obe združbi za dalj časa zamrli.

V Mariboru je pričelo organizirano delovanje filatelistov leta 1933, ko je bil ustanovljen Filatelistični klub Maribor. Prvi izvoljeni predsednik je bil g. Henrik Mohorčič.

Filatelistični klub Ljubljana je eden najstarejših slovenskih klubov. Ustanovljen je bil oktobra 1934. Prvi predsednik kluba je bil ing. Karel Marne.

Filatelistična Zveza Slovenije je bila ustanovljena 24. julija 1949. Njena ustanovitev je bila v interesu filatelistov, saj se brez včlanjenja ni moglo priti do novo izdanih znamk. Po ustanovitvi zveze so se ustanovili tudi mnogi novi filatelistični klubi.

Filatelistično društvo v Novi Gorici je bilo ustanovljeno 14. avgusta 1949 v Solkanu. Prvi predsednik je bil Dr. Franc Marušič, po katerem se je kasneje tudi društvo poimenovalo.

Filatelistično društvo »Lovro Košir« v Škofji Loki je bilo ustanovljeno 30. oktobra 1949.

V istem mesecu je bilo ustanovljeno tudi Filatelistično društvo v Trbovljah.

Slovenija je bila po osamosvojitvi sprejeta v Organizacijo združenih narodov (OZN) 22. 05. 1992, kot 176. članica. S tem je pridobila pravico včlanjevanja v druge organizacijske oblike.

Tako je bila 27. 08. 1992 sprejeta v Mednarodno poštno zvezo, kratko imenovano UPU, ki ima sedež v Bernu.

Pošta Slovenije je od 16. 02. 1993 tudi članica CEPT - Evropske konference za pošto in telekomunikacije.

V mednarodno filatelistično zvezo, ustanovljeno leta 1926 s sedežem v Zürichu, pa je bila Filatelistična zveza Slovenije sprejeta 11. 10. 1993.


Leta 1997 je znamke izdalo 241 poštnih uprav. Te je UPU pooblastila za izdajanje poštnih znamk, ki pa se z mejami držav povsem ne ujemajo. V tem letu je izmed vseh poštnih uprav največ izdala Gambija, to je 303 znamke in 53 blokov. Do danes je na svetu izšlo več kot 500.000 različnih znamk.

Gambija 75 letnica delovanja UPU
Gambija 1949: V počastitev UPU ob 75 letnici delovanja te organizacije.


NAZAJ        DOMOV        NAPREJ