Filatelija Banner


KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI


Vpliv količine na vrednost znamk

Običajno govorimo, da je izdana količina posamezne znamke,pomembna za njeno ceno, kar pa ni popolnoma točno, saj količina sama zase nima bistvenega vpliva na ceno, dokler je ne povežemo še z drugimi dejavniki, ki to vlogo poveličajo ali pustijo vnemar. Tako je poleg količine, brez katere sicer ni predmeta obravnave, treba upoštevati okolje v katerem je izdana znamka uporabljena, to pa se razlikuje od okolja v katerem je zaželena. Znamko uporabljamo za poštne storitve na teritoriju poštne uprave, ki jo je izdala in je izven njega neveljavna, dočim je izdana znamka zaželena pri zbiralcih te poštne uprave, ki pa niso vsi z njenega teritorija oz. je posamezna izdaja pri zbiralcih tematike v širšem prostoru različno zaželena glede na vsebino. Zbiralci so državljani države katero določena poštna uprava pokriva in vsi drugi širom po svetu, ki se odločijo, da bodo to poštno upravo zbirali. Zbiralci teme ali motiva pa so lahko tem bolj številčni, čim bolj aktualna tema je prikazana na znamki ali še bolj, če znamka po vsebini sodi v več različnih tem hkrati. Najbolj vredne znamke so iz dežele, ki ima največ zbiralcev poštne uprave in istočasno obravnava na znamkah najbolj aktualne teme, ki se v danem trenutku zbirajo med filatelisti. To je seveda zelo teoretičen pristop saj so zvesti kupci poštne uprave le njeni resni zbiralci, dočim se aktualnost tematik zgleduje bolj po modi in se torej vsaj nekatere sorazmerno hitro menjajo. Vseeno moramo priznati, da se kot klasika pri rednih znamkah, dogaja tudi klasika pri temah, katero predstavljajo živali, rastline, šport in morda še nekatere. Seveda pa je danes na svetu tudi že tako veliko znamk, da so klasične teme že preširoke in se pojavljajo specializacije kot n.pr. zdravilne rastline, planinske rože, drevesa, gobe itd. kar zopet bega izdajatelja, da ne ve točno katera podtema bo v danem trenutku prava.. K temu se pojavijo še trenutno aktualne teme kot n.pr. K. Kolumb ob petsto letnici odkritja Amerike ali Milenium kot zaključek drugega tisočletja in začetek tretjega in zmeda je popolna. Na koncu tega razglabljanja lahko vseeno pritrdimo, da v sodobni filateliji količina izdanih znamk v večji meri kot si mislimo, pogojuje njihovo ceno gledano skozi daljše obdobje ob predpostavki, da je tudi tematsko dolgoročno naravnana in po možnosti dopolnjevana vsebina.
Morda bo to razglabljanje bolj razumljivo ob praktičnem primeru zato smo v nadaljevanju pripravili kar dva, ki sta si diametralno nasprotna in v nekem smislu ekstremna.
Prvi primer je zanimiv zaradi ožjega, teritorialno in časovno omejenega interesa kar povzroči, da količina izdanih znamk bistveno vpliva na ceno in je ostalih dejavnikov udeleženih pri tem zanemarljivo malo. To je bila priložnostna izdaja Srbije v decembru 1941, ko je delovala narodna vlada pod nemško okupacijo. Znamke so bile štiri v seriji, tiskane v polah po 25 kosov (5x5) in so imele poleg nominalne vrednosti tudi doplačilno za pomoč vojnim ujetnikom. Znamke vsake pole so bile tiskane v eni vrednosti vendar vedno v štirih različicah. Kljub razmeroma veliki izdani količini so znamke pošle, ker so jih zbiralci, prav zaradi omenjenih razlik, želeli imeti v celih polah. Iz praktičnih razlogov je slikovno prikazan le del take pole.

znamke vrednost naklada

Izdana količina je bila 337.000 serij ali 13.480 pol po 25 znamk. Variante na poli so sledeče:
Po 16 znamk na poli (215.680) ima pretiskano drobno rozasto mrežo. Vrednost vsake take znamke označimo z "10".
Po 5 znamk na poli (67.400) je brez pretiskane mreže. Vrednost vsake take znamke je šest krat večja od predhodne.
Po 2 znamki na poli (13.480) imata pretisk črke "C" (S) obrnjen v levo in drugi dve znamki isti znak obrnjen v desno. Vrednost vsake take znamke je trideset krat večja od prve variante.


Drugi primer predstavlja znamke z zelo različno izdano količino, a so vendarle ovrednotene s približno enako vrednostjo, ker na njih delujejo drugi različni vplivi, ki količinskega v veliki meri izničijo. Ob vsaki sliki je tudi opis glavnih dejavnikov, ki so vplivali na sedanjo ceno.

znamke črni peny

63.000.000 izvodov - ČRNI PENY
pomen: prva znamka na svetu, začetki filatelije;
ohranjenost: verjetno majhna, saj na začetku še ni bilo zbiralcev;
kvaliteta: srednje dobra do slaba, ravnanje s potovanimi znamkami še ni bilo primerno;
razširjenost: mnogi zbiralci po svetu si jo želijo ker je bila prva, povpraševanje ne pojenja;

Znamke vrednsot esperantica

20.000 izvodov - ESPERANTICA
pomen: znamka z relativno najvišjo nominalno vrednostjo v povojni Jugoslaviji;
ohranjenost: dobra, večkrat samostojno prisotna na dražbah, posebno v četverčkih;
kvaliteta: srednja do odlična, vseskozi deležna posebne pozornosti pravega zbiralca;
razširjenost: zbiralci Jugoslavije, kompletnih zbirk Jugoslavije je lahko največ 20.000, toda glede na četverčke, uničenja itd. je ta številka verjetno manj kot 12.000 kosov.

znamke vrednost količina

cca 2.500 izvodov - MEMENTO AVDERE SEMPER
pomen: redka znamka italijanske okupacije področja Reke in Kolpe iz leta 1941, vijoličast pretisk italijanskega besedila preko znamke Kralja Petra II.;
ohranjenost: ni znana, verjetno manj kot 1.000, ni znano število uporabljenih kosov;
kvaliteta: zelo različna, pretežno dobra;
razširjenost: pretežno zbiralci s področja Reke, G. Kotorja in Istre, maloštevilni tudi iz Italije in Jugoslavije.

Količino izdanih znamk vsaka poštna uprava določa sproti po svoji presoji, kar navadno opravlja poseben urad, ki tudi sodeluje z strokovnjaki izven poštnega sistema. Gospod Andrej Ivanuša je o tem v Novi filateliji št. 1/2000 zapisal: "Nekatere države imajo urejeno politiko izdajanja znamk, lepe znamke in dovolj velike naklade. Znamke iz takih držav dosegajo višjo ceno, ker se za zbiranje teh znamk odloča več filatelistov". Katere so te države, ni povedal, zato je odločitev o tem kaj boste zbirali, da bo nekoč kaj vredno, še vedno v vaših rokah.


NAZAJ        DOMOV        NAPREJ