Filatelija Banner


KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI


Ljubiteljska vrednost znamk

Nasprotno nominalni vrednosti, ki je točno določena, se postavlja ljubiteljska vrednost, ki je lahko pri znamkah od primera do primera popolnoma različna. Temelji na dogovoru med ponudnikom in povpraševalcem in poleg ocene v denarni enoti, zajema še cel niz elementov, ki sežejo tja do čisto emotivnih. Kako doživlja filatelist odločitev o odtujitvi svoje urejene zbirke je najbrž pri vsaki osebi in priliki drugačna, zato se s tem ne bi obremenjevali, saj boste kaj takega z leti tudi sami doživeli.

Zbirka slovenskih Verigarjev je klasični predstavnik za razumevanje vrednosti zbirke na podlagi ljubiteljskih cen. Te se dogovarjajo med urejevalcem gradiva (prodajalcem, ponudnikom) in zainteresiranim zbiralcem (kupcem, prevzemnikom). Kot vsaka druga zbirka mora tudi ta zadostiti osnovnim pogojem kvalitete kot so celovitost, ohranjenost, originalnost itd. Pri Verigarjih in drugih podobnih zbirkah pa k temu tudi dodatno še zahtevno a izredno pomembno pravilno ureditev po tehničnih parametrih kot so papir, tisk, odvajanje, barva itd. Brez tega Verigarji zgubijo na svojem pomenu in zanimivosti. Ureditev je dostikrat vprašljiva, ker zavisi od strokovnosti urejevalca in njegove usposobljenosti, uporabljene literature in preverjenosti s primerjavo z materiali iz sličnih zbirk. To zadnje največkrat izostane, zato tehnični elementi niso poenoteni v vseh sicer že znanih detajlih.

znamke verigarji različni papirji

V katalogu piše, da je bilo pri Verigarjih uporabljenih štirinajst (14) različnih papirjev. Ali so to res vsi?

Vsak urejevalec gradiva ve koliko časa in denarja je vložil v svojo nikoli dokončano zbirko Verigarjev in skozi to jo tudi visoko vrednoti, pri čemer si zasluži tudi globoko spoštovanje in odobravanje strokovnega okolja. Toda ob prodaji bi moral do neke realne mere upoštevati (odšteti) tako imenovane "olajševalne okoliščine" kot n.pr. svoje veselje ob uspehih, zbiralske užitke ob odkritjih, normalni del finančnega vložka, dopustni dvom v popolnost in pravilnost razporeditve, ovrednotiti zadovoljstvo, da bo zbirka še naprej živela čeprav v drugih rokah, in še katere. Torej izgubljamo tudi del vrednosti ker v nekem smislu prenašamo zapuščino in nasledniku povzročamo (sicer želene) stroške z ohranjanjem in nadaljevanjem našega dela in dogovorjeno tudi uporabo imena dosedanjega lastnika ob nadaljnjih predstavitvah zbirke.

Na drugi strani ceno Verigarjem oblikuje povpraševanje. To je sila skromno, čeprav priznam, da se je po osamosvojitvi nekoliko izboljšuje, ker so te izdaje začetek Slovenike in dobivajo druge dimenzije, kot so jih imele znotraj Jugoslavije. Povpraševanje tudi v bodoče ne bo imelo kakšnega občutnega porasta, saj je prostega, še ne pregledanega in razporejenega gradiva vse manj, napor za nova odkritja vse večji in včasih že kar umetno izzvan. Te zbirke na trgu cenovno presegajo možnost večjega zanimanja, ker že prehajajo v fazo naložb, ki so žal vsaj za sedaj še preveč negotove. Navedeno velja za spremembo lastnika zbirke znotraj filatelističnega kroga, zunaj tega pa so lahko razmerja čisto komercialna.

znamke verigarji različni barvni odtenki

Različnost barvnih odtenkov meji na neskončnost.

Ljubiteljska vrednost torej več ali manj velja za vse večje oz. popolnejše zbirke, kjer želimo pridobiti ljubitelja znamk, ki bi zbirko nadaljeval in izpopolnjeval. Glede cene je dr. Turk v Filatelističnem zborniku zapisal, da je tako velika, kolikor velja najdražja znamka v zbirki, do čim je album v katerega so vložene le obvezna brezplačna embalaža. Glede na obstoječa razmerja na tržišču filatelističnih materialov na splošno, bi se z njim kar strinjal. A kje dobiti človeka, strokovno usposobljenega za konkretno zbirko in filatelistično ekološko primerno osveščenega, to je že drugo vprašanje.


NAZAJ        DOMOV        NAPREJ