Filatelija Banner


KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI


Kataloška vrednost znamk

Cene znamk na filatelističnem trgu se najpogosteje oblikujejo po udomačenih razmerjih do kataloških vrednostih, vendar so cene za isto znamko v različnih katalogih različne. Vsak izdajatelj kataloga ima pri oblikovanju cen svoj specifični pristop, svoj način zbiranja podatkov o cenah po svetu in doma, ter svoje prioritete med katerimi je na prvem mestu največkrat domača dežela, ki je doma tudi navadno najdražja. Na splošno pa ločimo oblikovanje cen v neto katalogih, kjer trgovci navadno uporabljajo znižanje do 20 % pri prodaji in do 50% pri nakupu in bruto katalogih, ki v ceni vključujejo psihološke pribitke, so pa zato znižanja trgovcev pri prodaji do 50 % in pri nakupu do 80 % kataloške vrednosti.

znamke kataloška vrednost

V specialnih katalogih so vrednosti vstavljene tudi za vsako vknjiženo spremembo.

Pri nas je največ v uporabi Michel katalog, ki sledi vsej svetovni proizvodnjo znamk in je zato cenovna primerljivost (menjava) med znamkami različnih dežel možna in tudi enostavna. Za prodajo pa se vrednosti ne uporabljajo direktno. Tako je bila v Michel katalogu valuta MM (Michel marka, sedaj evro), ki jo je bilo treba preračunati v DEM (sedaj EUR) po udomačenih razmerjih n.pr. za švicarske znamke je enota MM veljala 30 - 35% DEM, ostale znamke iz Zahodne Evrope 20 - 30 % in ostale še manj. Zbirke (skoraj popolne) pa so mnogokrat padle celo na 10 % vrednosti MM za DEM ali celo še manj. Mnogi zato svoje nedokončane zbirke prodajajo v "razsutem" stanju (po kosih), ker menijo, da tako več iztržijo. Nekoliko navite cene zbiralec, ki mu manjka le nekaj kosov, rad ali nerad spregleda in seže globlje v žep, za nakup večjega manjka v zbirki pa bi to izgledalo prav tako, kot če bi kupovali avto po rezervnih delih. Z uvedbo EURA v Michel kataloge so se stvari poenostavile, a razmerja so ostala enaka. Za domače znamke večinoma uporabljamo slovenski katalog, ki izhaja pod imenom Slovenika. Tako se imenuje zaradi tega, ker so v njem prikazane in ocenjene tudi znamke iz naše preteklosti, bodisi, da so bile izdane, oblikovane ali vsebinsko vezane na Slovenijo ali pa so bile na tem teritoriju v uporabi (niso zajete vse). Po načinu vrednotenja bi naš in Michel katalog uvrstili med tiste z bruto prikazano vrednostjo.

znamke vrednos kataloška Zumstein

V katalogu Zumstein so n.pr. cene postavljene za(od leve proti desni): čisti četverček, žigosani četverček, čisto posamezno znamko (**) in 50 % popusta, če ima lepek (*), žigosano posamezno znamko in znamko ohranjeno na potovanem pismu. Spodaj je cena še za serijo na ovitku prvega dne in običajno čisto ali žigosano serijo.

V katalogih so vrednosti poštnih znamk postavljene posebej za nerabljene in rabljene primerke, včasih tudi za nerabljene brez lepka (**) in z lepkom (*), redkeje so posebej tudi cene za služnostno žigosane znamke, potovane znamke na pisemski ovojnici in še kake druge podrobnosti. Manj je znano, da se te cene nanašajo na dobro kakovost poštnih znamk, od katerih se cene dvigujejo, če gre za luksuzne in kabinetne primerke in zelo hitro znižajo, ko gre za hibe ali popravila. Že ena sama hiba povzroči, da znamka nima nobene vrednosti (morda vzorčno), seveda pa je za starejše in predvsem redkejše znamke pri kvaliteti tudi nekaj odpustkov. Filatelistične hiše imajo izdelane prave sisteme ocenjevanja, ki jih uporabljajo racionalno, torej kjer se že na pogled opazi izredna kvaliteta in redkost, ki odstopa precej preko povprečja, kajti le tu se tako detajlno ocenjevanje izplača.

Katalog znamk je lahko hkrati tudi trgovski cenik, kar je odvisno od izdajatelja. Tak cenik je rezultat proučevanja filatelističnega trga, lahko pa tudi špekulativnosti trgovca, ki postavi visoke cene kjer je monopolist pri prodaji in nizke tam, kjer želi nakupovati. Nekateri izdajatelji katalogov so se vplivu trgovanja odpovedali in proučujejo filatelistični trg z teoretičnega vidika, zato so njihove cene bolj skladne z nabavnim in prodajnim povprečjem in ne odražajo delovanja ožjega območja. Tak je n.pr. MICHEL katalog za katerim stoji po celem svetu razpredena mreža opazovalcev in zbiralcev cen filatelističnega materiala po popolnoma enakih kriterijih.

katalog vrednost znamk sotisk

Nekje v ozadju kataloga Michel so tudi ocenjene kombinacije sotiskov več znamk iste serije.

Razlikujemo tudi začetno ceno v trgovini po izidu znamke, ki jo nekoliko kasneje imenujemo tudi dnevna cena, predvsem, če je motena oskrba. Ti dve ceni navadno nista vezani na kataloški cenik, saj izid tega vedno kasni za leto ali tudi več. Katalog prinese že izoblikovana razmerja cen, ki so bližja dnevnim cenam, kljub temu pa sem mnenja, da je še vedno najbolj uporaben za menjalne vrednosti.

Običajno veljajo nekoliko nižje prodajne cene med člani društev oz. ob prodaji preko zvezkov, ker imajo filatelisti pač nižje stroške, vendar se tudi tu najdejo taki, ki so nagnjeni k trgovskim cenam, saj jim te zagotavljajo višji dohodek. Znižanja cen pa ne veljajo za redke in bolj iskane znamke, ki se v takem komercialnem razmerju tudi redko pojavijo.

Seveda pa vse to kar je v predhodnih odstavkih zapisano, za vas ne bo veljalo. (Za predhodno tolažbo vam povem, da se to dogaja tudi vsem drugim filatelistom).Vi boste tisto, kar želite, plačali silno drago in dobili z veliko muko. Z mnogimi urami prebitimi ob spletnih straneh in neprestanim iskanjem po oglasih in forumih, boste ob opisih kvalitete in zagotavljanjih neprekornosti, prinesli odločitev o nakupu prav takrat, ko bo čas za to najmanj primeren. Vi boste dobili kar ste želeli, vzhičeni boste in ponosni nad pridobitvijo, a ko se vam bo srce nekoliko ohladilo, boste začeli ugotavljati, da so vas zavedli, da kvaliteta ni prava, da so zobci neenakomerni, ne vsi le eden ali dva, ne za veliko, manj kot desetinko milimetra, a to je že »šlamparija« in goljufija. Kako so vam mogli za tako ceno prodati tako nemogoč material, saj bi konec koncev preživeli tudi brez njega, ali kupili naslednje leto, ko bo tega na tržišču dovolj itd. Toda jadikovanje in tarnanje vam ne bo prav nič pomagalo, še najbolje boste storili, če začnete brati ta odstavek od začetka, in to ponavljate toliko časa, da ga popolnoma dojamete.


NAZAJ        DOMOV        NAPREJ