Filatelija Banner


KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI


Izklicna cena znamk

Kot nasprotje strogo določenim kataloškim cenam se na dražbi ali avkciji pojavlja izklicna (dražbena) cena. Ta nastane s soglasjem med ponudnikom materiala, ki bi želel prodati in organizatorjem dražbe, ki mu je prodaja tudi v interesu, saj je od tega odvisen njegov dohodek. V prvem momentu se pri določanju take cene sicer upošteva tržne vrednosti (tudi kataloške), toda zaradi psihološke spodbude zanimanja za dražbo, se vedno postavljajo izklicne cene precej nižje, kot bi bilo to normalno, računajoč na dražitev zainteresiranih udeležencev dražbe. V interesu prireditelja je, da so izklicne cene kar najbolj primerne temu načinu prodaje. K temu doda še dobro informiranje in reklamiranje, saj le tako pridobi primerno udeležbo, ki z draženjem pokaže na pravo prodajno vrednost ponujenih materialov.

znamke dražbe vrednost

Izsek iz kataloga dražbene ponudbe 8. Filatelistične dražbe, ki je bila 07. 12. 2002 v Ljubljani.

Dražbe filatelističnih materialov so se po svetu zelo razvile in potekajo po tradicionalnih terminih že dolgo vrsto let. Vsakokrat trajajo 2 -3 dni in ponujajo po nekaj tisoč lotov (izklicnih enot). Nabiranje primernih materialov za dražbo teče neprekinjeno. Nekaj pred napovedanim časom vsake dražbe se izda katalog z oštevilčenimi kratkimi opisi lotov, navedeno izklicno ceno in slikovnim prikazom za vsaj najzanimivejše eksponate. Navadno so v podtonu tudi pripisane trgovske ali kataloške cene, da si zainteresirani lahko ustvarijo pozitivno mnenje in jih razlike pritegnejo k sodelovanju. Tiste bolj redke in iskane znamke katerih prodajne rekorde beremo v časopisih, pa prodajajo na posebnih dražbah skupaj z deli svetovno znanih slikarjev, diamantnimi ogrlicami, kitajskim porcelanom iz neke daljne dinastije itd.. Prav te informacije pri ljudeh, ki se sicer ne ukvarjajo s filatelijo, povzročajo napačno razmišljanje, da je že skoraj vsaka znamka, ki jo snamemo s pisma, vredna pravega bogastva.

znamke dražba katalog vrednost

Delni prikaz strani slikovnega dela iz kataloga za 7. Filatelistično dražbo, ki je bila 15. 06. 2002 v Ljubljani

Dvakrat na leto, maja ali junija in decembra, poteka dražba filatelističnega materiala tudi v Ljubljani. Ob tem je izdan slovenskemu prostoru primeren katalog dražbe s slikovnim dopolnilom. Število lotov se suče okoli 500 in zainteresirani si jih lahko ogledajo v dneh pred dražbo. Na dražbo lahko udeleženci pošljejo tudi pisna naročila s pooblastilom za zastopnika in navodili kako naj naše interese zastopa. Med temi je najpomembnejše do katere vsote pri posameznem lotu lahko na naš račun sodeluje pri draženju. Loti, ki na dražbi niso bili prodani, so še nekaj tednov na razpolago po izklicni ceni na mestu, ki ga organizator za to določi.

Prodaja na primerno organizirani filatelistični dražbi zanesljivo pokaže v danem trenutku na pravo vrednost filatelističnega materiala in prodajalcu odmeri pošteno plačilo. Nakup na dražbi dražitelju zagotavlja, da je v tem trenutku plačal za prevzete predmete najbolj primerno ceno. Analiza prometa v ponudbi in povpraševanju pa pove trenutno aktualno usmerjenost zbiralcev.


NAZAJ        DOMOV        NAPREJ