| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |
 

DRŽAVNA RAZSTAVA - MLADINSKI RAZRED

V Škofji Loki je bila od 11. do 14. junija 2004 državna filatelistična razstava v okviru katere so nastopili tudi mladi filatelisti iz osnovnih šol: I. OŠ Žalec, OŠ Martina Krpana Ljubljana, OŠ Škofja Loka – mesto in OŠ Gradec – Litija ter člani mladinskih sekcij filatelističnih društev Žalec, Ajdovščina – Nova Gorica in Škofja Loka.
Izmed razstavljenih del, smo za objavo, izbrali temo, ki še najbolj zadeva vso osnovno šolsko mladež in je hkrati spodbudna za pripravo separatnih razstavnih eksponatov. Filatelističnemu krožku in mentorju na OŠ Martina Krpana v Ljubljani, se zahvaljujemo, da so nam predstavitev omogočili.

DEVETLETKA
"MAVRICA PREDMETOV"

razstava01
Slovenski jezik

razstava02
Matematika

razstava03
Zemljepis

razstava04
Biologija

razstava05
Kemija

razstava06
Zgodovina

razstava07
Tehnična vzgoja

razstava08
Fizika

razstava09
Športna vzgoja

razstava10
Gospodinjstvo

razstava11
Likovna vzgoja

razstava12
Tisk

razstava13
Šah

razstava14
Čebelarstvo

razstava15
Prehrana

razstava16
Les

razstava17
Les

razstava18
Rastline in človek

razstava19
Rastline in človek