Filatelija Banner


KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI


Pole, bloki in zvežčki

Za veliko polo znamk, lahko jo imenujemo tudi prodajna pola, štejemo tisto, ki ima od 12 (15, 16, 20, 25, 50) do 100 enakih ali tudi različnih znamk. Obroba je lahko brez oznak, kadar pa jih ima, so prav tako predmet zbiranja, zato jo filatelisti od znamk ne oddvajajo. Pola je lahko po robovih tudi rezana, pri čemer dobimo različne robne in kotne znamke: rezan zgornji ali spodnji rob, rezan levi ali desni rob in po dva rezana stična robova pri kotnih znamkah. Te znamke v dvojčku z zobčano znamko tvorijo tudi pare, zato takih sestav ne razdvajamo.

velika pola Jugoslavija

Klasična velika pola 100 (10x10) enakih znamk redne izdaje z odvečno zobčano obrobo brez oznak.

velika pola Slovenija

Velika pola 50 (10x5) znamk s 25 pari enake barve in nominalne vrednosti. Na obrobi so filatelistično zanimive oznake: napis "Idrijska čipka", barvna koda z letnico izida znamke ter številka tiskarske pole nad katero je tako imenovana "miška". Za nekatere je zanimiv tudi poštni rog ali PS (Pošta Slovenije) v primerih, ko na obrobi ni prisoten ob vsaki robni znamki.

velika pola Slovenija

Dogodi se, da redne znamke zaradi potreb večkrat ponatisnejo in pri tem zamenjujejo tudi letnico tiskanja na obrobi. "Idrijska čipka" za 1 tolar je uradno izšla leta 1996, ta pa nosi letnico 2000.

velika pola Slovenija

Značilni robni oznaki sta barvna koda in ljubiteljsko imenovana "miška". Poleg miške je številka tiskarske pole. Ta je vedno večja od prodajne pole znamk, zato se na robovih pojavi več enakih številk, se pa zgodi, da številka preprosto izgine.

velika pola Slovenija

Na znamki ob 1. obletnici sprejema Slovenije v OZN iz 1993. leta je znana situla iz Vač. Ta je v spodnji vrsti znamk podaljšana na širok odvečni rob in tako celovitejše prikazana. Poleg tega je na robu pod vsako znamko napis "176. članica OZN" v slovenščini, ob tem pa na vsakem od šestih delov napis tudi v enem od uradnih jezikov OZN. Tako imamo v tej vrsti šest znamk, vsako s spremenjeno obrobo (ne ločuj!).

velika pola ZDA

Tudi nekatere druge poštne uprave imajo svoje značilne robne oznake. "ZIP Code" (zip koda) je značilna robna oznaka ZDA in skupaj z znamko (v tem primeru s štirimi) iz velike pole predstavlja povečano tržno vrednost.

velika pola Združeni narodi

Robne ilustracije ob vsaki robni znamki na veliki poli so lahko informativno zanimive in oblikovno lepe, za kar v nekaterih poštnih upravah stalno skrbijo. Če jih dobimo, jih vedno hranimo nerazdruženo od znamke (OZN Genova, Izrael).

velika pola Jugoslavija

Znamke na polah so lahko tiskane skupaj z navideznim ali stvarnim priveskom, ki je sestavni del znamke. Stvarni privesek je od znamke oddvojen s perforacijo, ker pa je prav tako ločen tudi od robnega odvečnega papirja, ga je težko spregledati (Jugoslavija z navideznim ter Belgija in Poljska s stvarnim priveskom). Stvarni privesek je vedno manjši od znamke in ima zobčanje na vseh štirih robovih.

velika pola Slovenija

Pola je lahko oblikovana tako, da vsebuje sopolja ali vmesna polja. Ta so lahko vsebinske ali simbolne narave. Od znamk so ločena s perforacijo, vendar jih vedno shranjujemo skupaj, kjer je to le mogoče. Češko-Moravska s sopoljem k vsaki znamki (100 = 50 znamk in 50 sopolj), Slovenija z enim vmesnim poljem pripadajočim na dve seriji.

znamke blok Jugoslavija

Serijo znamk se na poli mnogokrat oblikuje v tako imenovani integralni ali SE-TE-NANT izvedbi, ko več znamk v skupini predstavlja zaključeno sliko. Ta je lahko belo obrobljena kot običajne znamke ali tiskana v "živ" rob. ZDA, integralna izvedba treh znamk na veliki poli in Slovenija enaka izvedba dveh znamk s pogledom na Borovo gostivanje.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Za malo polo znamk štejemo tisto, ki ima od 4 (5, 6, 8, 9, 10) do največ 12 znamk. Mala pola znamk ima enake raznolikosti kot velika pola, lahko celo deluje bolj ilustrativno, zato jih mnogi zbirajo kot celote.

mala pola Bolgarija

Klasična mala pola s šestimi različnimi znamkami (serijo znamk). Zobčanje je v vseh smereh podaljšano preko odvečnega robu.

mala pola Slovenija

Tudi pogosto uporabljena oblika male pole z osmino znamkami, enim vmesnim poljem in lepo ilustriranim širokim levim robom.

mala pola Jugoslavija

Srednji vodoravni del male pole z osmimi znamkami in centralnim vmesnim poljem.

mala pola Slovenija

mala pola Slovenija

Mala pola ob 60. obletnici Planice v osnovni izvedbi in z dotiskom na spodnjem odvečnem robu ob prvem smučarskem poletu preko 200 metrov z imenom skakalca.

mala pola Švedska

Serija reprodukcij umetniških slik, izdana v mali poli z rezanim zgornjim in spodnjim robom.

mala pola Nizozemska

mala pola Nemčija mala pola Nemčija

Male pole rednih znamk z različnimi frankaturami se izdajajo zaradi tega, da imamo pri roki znamke za sestavljanje različnih frankatur pri odpošiljanju pošiljk. Iz takih rezanih malih pol dobimo celo vrsto parov, ki jih shranjujemo skupaj (Nizozemska, Nemčija).

•••••••••••••••••••••••••••••••

Priložnostni ali spominski blok navadno spremlja izdajo serije znamk, je pa lahko tudi popolnoma samostojna izdaja. Od male pole ga razlikujemo po okvirnem zobčanju kar pomeni, da zobčanje znamk v bloku ne sega do zunanjih robov v bloku. S tem naj bi se preprečilo odvajanje znamke in nakazalo, da mora vedno ostati celota. Blok ima navadno ob robovih tudi pomenski tekst in simbole. Če so enake znamke izdane tudi v mali poli, potem takega teksta ali simbolov nimajo. Ta osnovna pravila razlikovanja ne držijo v vseh primerih ali pa jih mi ne uporabljamo dosledno.

znamke blok Jugoslavija

Ob 29. Šahovski olimpiadi je bila izdana mala pola in nezobčan blok z enakimi znamkami. V katalogu je mala pola zabeležena kot blok, čeprav ne zadovoljuje osnovnim kriterijem (zobčanje in tekst).

znamke blok Slovenija

znamke blok Slovenija

Blok z dvema znamkama v integralni izvedbi. Sami znamki nista bili izdani v drugačni obliki. K bloku je bil izdan esej Filatelistične zveze Slovenije v 6000 oštevilčenih izvodih.

znamke blok Poljska

znamke blok Poljska

Serija znamk ob 400 letnici rojstva P. P. Rubensa z blokom, ki podpira vsebino celotne serije.

znamke blok Švica

znamke blok Švica

Serija znamk namenjena različnim priložnostim z nezobčanim blokom, ki podpira vsebino samo ene znamke v seriji.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Zvežčki znamk so že dolgo v uporabi, vendar se na njih še privajamo. Švedska je že zelo zgodaj tiskala serije v malih polah tako, da jih je lahko vstavila v zaščitne platnice in jih pritrdila z odvečnim robom. Platnice in notranjost je navadno opremila z ilustracijo in pripadajočo vsebino. V nekaterih primerih se je zaščita spremenila v luksuzno izvedbo in je predstavljala lepo darilo. Zvežčki pa so tudi čisto praktične narave pri zaščiti nakupa večjega števila enakih znamk, ki jih po potrebi odvajamo. V zvežčku se nemalokrat pojavijo tudi kombinacije znamk za notranji in zunanji promet, pač prilagojeno predpisom izdajateljice. Zvežček je postal nepogrešljiv pripomoček ob izdajanju znamk po tehnologiji samolepilnih etiket.

znamke zvežček Švedska

znamke zvežček Švedska

Zunanja in notranja stran zaščite serije znamk, prilepljene z levim odvečnim robom.

znamke zvežček Jugoslavija

Luksuzna izvedba male pole in "bloka" je vpeta v luksuzno oblikovan ovoj.

znamke zvežćek Slovenija

Mala pola desetih enakih znamk za pošiljke v notranjem prometu, primerna za čestitke ob božičnih in novoletnih praznikih 1994. leta, vpeta v zaščitni ovoj.

znamke zvežček Slovenija

znamke zvežček Slovenija

Serija znamk za notranji in zunanji promet (6+4) iz leta 2000 v samolepilni tehniki, vgrajena v zaščitne platnice, opremljene z zanimivim znakom "Ne sliniti!".


NAZAJ        DOMOV        NAPREJ