Filatelija Banner


KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJIKoristi zbiranja

ZNAČAJ LJUBITELJSKEGA ZBIRANJA V FILATELIJI

Najpreprosteje bi lahko opredelili filatelijo kot zbiranje in proučevanje filatelističnega gradiva. To sestavljajo poštne znamke, druge poštne vrednotice in poštni obrazci ter druge listine, ki so povezane s poštnim prometom. Zbiranje gradiva pomeni pridobivanje, urejanje in oblikovanje, pri čemer naj bi bil končni rezultat filatelistična zbirka. Zbiranje filatelističnega gradiva je nižja stopnja, proučevanje pa višja stopnja filatelije kot dejavnosti. Zbiranje filatelističnega gradiva prinaša zbiratelju zadovoljstvo ob delu ali aktivnem počitku, saj sprošča odvečno umsko energijo in posredno pripomore k notranji rasti človeka, predvsem pa bolje zapolnjuje njegov prosti čas. Enako se dogaja s človekom ob neprofesionalni aktivnosti v športu, le, da se tam sprošča odvečna fizična energija.

Učinke ljubiteljskega ukvarjanja s filatelijo je mogoče osvetliti:

s psihološkega vidika, kot ustvarjalno delo zunaj poklicne dejavnosti, aktivno sproščanje v prostem času, blaženje napetosti zaradi življenjskih težav in samopotrjevanje z veseljem nad zbranim gradivom;

z vzgojnega vidika, kot razvijanje občutka za natančnost, smisla za sistematičnost, prizadevanje za racionalnost in varčnost ter razvijanje spominskih sposobnosti;

z izobraževalnega vidika, kot poglabljanje znanja o izvoru filatelističnega gradiva, njegovi informaciji, tehniki izdelave, pogojih za oblikovanje in potrebi po znanju tujega jezika;

z ekonomskega vidika, kot ohranjanje vrednosti filatelističnega gradiva, trgovanje z vrednostnimi papirji in potencialno možnost oskrbe s finančnimi sredstvi ob prodaji zbirke.

Vsi navedeni učinki z raznih vidikov pri posameznem zbiralcu niso vedno enako pomembni, prav tako pa se njihova pomembnost v posameznih življenjskih obdobjih zbiralca spreminja. V mladosti je pomembno izoblikovanje osebnih značilnosti, pridobivanje znanja in samopotrjevanje; v zrelih letih ublažitev napetosti, možno investiranje in prenašanje znanja na druge; v starosti premagovanje dolgočasja in s prodajo pridobivanje dodatnih finančnih sredstev; občutek ustvarjanja pa ugodno vpliva v vseh življenjskih obdobjih.


NAZAJ        DOMOV        NAPREJ