Filatelija Banner


KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI


Osnovni pojmi - celine

CELINE tako imenujemo tiste poštne vrednotnice (pisemske ovitke, dopisnice, razglednice, aerograme, itd.), ki imajo natisnjeno znamko za določen namen. Celini natisnjeno znamko ne izrezujemo (to se je včasih dogajalo), temveč shranjujemo čim bolj ohranjeno celoto. Lahko jih namenoma kupujemo za zbirko, ali pa shranjujemo potovane (žigosane) še posebno če imajo kakšen dodaten zanimiv detajl.

Pri žigosanju celin pošta ni vedno posebno natančna, saj ve, da je dvakrat ne moremo uporabiti. Pri izdajah za posebne namene (vojaške, službene, taboriščne itd.) pa navadno sploh ni bil predviden prostor za žigosanje. Celine poimenujemo tudi potovana pisma (in ostalo), ki so sestavljena iz ovitka, prilepljene znamke, žiga, še kake dodatne nalepke in morda še česa in so ohranjena kot zaključena CELOTA.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Pisemski ovitek

je izdelan tako, da se v njega vloži sporočilo in zalepi, da vsebina ni vsakomur dostopna.

Pisemski ovitek Slovenija

Slovenija leta 1992 za 5 SIT z natisnjeno znamko s slovenskim grbom v enaki obliki kot so izšle tudi običajne znamke.

Pisemski ovotek Jugoslavija

Celina iz Jugoslavije s tiskano znamko za 6 din, ki so jo zaradi inflacije pretisnili na 10 din. Kljub temu je bilo na dan pošiljanja potrebno dodati še znamki za 40 din in še doplačati 2,36 din, kar dokazuje nalepka.

Pisemski ovitek Kanada

Kanadska celina za notranji promet, uporabljena za letalsko pošto v mednarodnem prometu, zato je bilo potrebno dokupiti znamki za 44 centov.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Dopisnica

je izdelana iz debelejšega papirja (kartona) in je namenjena odprtim sporočilom. Pošta dopisnice vedno izdaja kot celine. "Dopisnice" pa tiskajo tudi drugi za svoje potrebe na pr. sodišča za manj pomembna vabila, ki pa niso celine, plačilo poštnine pa je po pogodbi ali dogovoru.

Dopisnica Slovenija

Dopisnica iz leta 1995 z natisnjeno znamko s poštnim rogom, brez natisnjene vrednosti. Zelena barva pove, da je plačana poštnina za notranji promet.

Dopisnica Poljska

Dopisnica iz Poljske ima natisnjeno znamko skupaj s sopoljem in obrisi zobcev. Enako s sopoljem so izšle tudi priložnostne "lepljive" znamke.

Dopisnica Avstrija

Avstrijska dopisnica iz leta 1920 nam pokaže, da se te vrste celine le malo spreminjajo.

dopisnica Italija

Italijanska posebej prirejena dopisnica za vojno pošto kakršne so delili zajetim vojakom, da so se javili domov. Prikazana dopisnica je leta 1942 brez znamke in žiga potovala iz Italije v Nemčijo. Prednost take dopisnice je bila lažja cenzura vsebine, posebnost te, pa tudi prevod tiskanega besedila v ruščino.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Ilustrirana dopisnica

izdaja jo pošta kot celino in ima na desni strani ilustracijo, ki nosi dodatno sporočilno vrednost.

Ilustrirana dopisnica Švica

Starejše ilustrirane dopisnice imajo le redko natisnjeno znamko, ki ni bila izdana kot redna znamka, kot je v tem primeru.

Ilustrirana dopisnica Italija

Na starejših dopisnicah so ilustracije namenjene predvsem propagandi turizma.

Ilustrirana dopisnica Nemčija

Nemška ilustrirana dopisnica iz leta 1993, ni bistveno drugače oblikovana kot prejšnji.

Ilustrirana dopisnica Slovenija

Slovenska ilustrirana dopisnica iz leta 1997, predstavlja koconogega čuka na frankaturnem polju, kot tudi v ilustriranem delu. Takih dopisnic obstaja več različic.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Razglednična dopisnica

na prednji strani ima vse elemente navadne dopisnice, vključno s sporočilnim delom, na zadnji strani pa je podobna običajni razglednici. Zelo veliko se uporablja v letalskem poštnem prometu.

Razglednična dopisnica Avstroogrska

Razglednična dopisnica Avstroogrska

Razglednične dopisnice so se pojavile že zelo zgodaj. Predstavljena je iz leta 1908 ob 60. letnici Cesarja Franca Jožefa, zato so jo poimenovali "Jubilejska dopisnica".

Razglednična dopisnica Kitajska

Kitajska razglednična dopisnica za letalski promet ima z nasprotne (zadnje) strani, reproducirano znamko v velikosti razglednice. Take razglednice imajo tiskan znak za letalsko pošto, ki je enak samolepilni nalepnici za pisemski ovitek.

Razglednična dopisnica za letalski promet Slovenija

Slovenska razglednična dopisnica za letalski promet iz leta 1994 na frankaturnem delu posnema znamko STT-VUJA iz leta 1952, ki je izšla ob 120. obletnici UPU (Svetovne poštne organizacije). Ta dopisnica pa je izšla ob 40. obletnici podpisa Memoranduma o soglasju, London 5.10.1954. Na zadnji strani je v obliki razglednice prikazan hotel Palace iz Portoroža, ki je prikazan tudi na frankaturnem delu.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Aerogram - letalska zalepka

je vrsta celine, kjer je navadno na papirju A4 formata ali manjšem, natisnjena celotna prednja stran pisemskega ovitka. To je storjeno tako, da ko na preostalem papirju napišemo tekst, ter to zložimo in zalepimo izgleda kot čisto navaden pisemski ovitek. V aerogram je prepovedano vstavljanje dodatnega papirja, slik in podobnega.

Aerogram Gana

Aerogram Gane iz leta1968, delno rezan A4 format, kjer se stranska dela prepogneta nazaj in spodnji del zadaj navzgor, ter nato na gornjem robu zalepi.

Ilustrirani aerogram iz JAR

Ilustrirani aerogram iz Južnoafriške republike uporabljen leta 1991. Pokončni A4 format je razdeljen na tri dele, od katerih sta dva ilustrirana, tretji del in vsa notranja stran pa je predvidena za tekst.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Pozor!

To pa ni celina, niti ni aerogram. To je običajni pisemski ovitek za letalsko pošto. Ovitek je žigosan s strojnim žigom za frankiranje, ki se je nahajal na Jugoslovanski ambasadi v Mehiki leta 1975.

Pisemski ovitek za letalsko pošto Jugoslavija


NAZAJ        DOMOV        NAPREJ